EN
MBFWI DESIGNER REGISTER
Dear Designers and Designer Brands,

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul will take place digitally between October 12th and 16th, 2020. We kindly request that designers who would like to take place in our week fill out the application form until June 26th, 2020

There will be many changes this season at our fashion week that we entirely carry to digital platforms parallel to International Fashion Weeks.

In this scope;
In order to ensure all designer collections that will participate shall fit standards of our international cooperation partners, all collections will be subject to lookbook photo and runway video shoots produced by the MBFWI.

During MBFWI digital season cooperation is planned with JOOR and Ordre as sales platforms; and Vogue Runway, BoF, and Now Fashion as marketing and promotion platforms.

Our digital fashion week will take place Season Free and Gender Free.

Lookbook and video shoots are planned to take place between August 17th and 27th, 2020. Thus your collections must be ready by August 1st, 2020.

Collections of all participants are limited with a maximum of 25 looks.

Designers who participated in MBFWI before should share the following with evaluation board:
- Trademark registration certificate
- Company information (company name, address, telephone, tax office)
- Official social media and website addresses
- Up-to-date membership info for MTD-member designers
- Season (Summer’21, Winter ‘20/’21) and collection (unisex, women, men, women/men).
- PR company info

For designers who will be first time participants to MBFWI, evaluation meeting shall be organized on July 8th and they must prepare their presentations according to the following criteria.
1- Trademark registration certificate
2- Company information (company name, address, telephone, tax office)
3- Sales points information (domestic and abroad)
4- Visuals of at least 2 seasons
5- PR company info
6- A minimum of 1 finished piece from the collection you plan to present this season
7- Drawings of the collection you plan to present this season
8- Moodboard of the collection you plan to present this season

Digital MBFWI slots are fee based.

The slot fee is 8.000 TL

Foreign participants will not be accepted in the digital MBFWI.

Designers that want to take place in the most major and important sales platforms of the world (Joor & Ordre) are required to meet all of the criteria below. Applicants shall take place in such platforms after evaluation. Designers that participate in MBFWI can apply to be at the digital showroom.
- Company information
- Trademark registration certificate
- Export history
- Foreign trade partner countries
- MBFWI seasons participated in before
- Information of export department (export specialist etc.)
- Production capacity that shall satisfy export demand

Please note that this application information we share does not guarantee your participation in MBFWI organization.

Applicants might be asked to submit additional supporting information next to application to reach a final decision.

Bridal gown and children’s wear collections are not included.

---

Sevgili Tasarımcılarımız ve Tasarım Markalarımız,

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında dijital olarak gerçekleştirecektir. Haftamızda yer almayı isteyen tasarımcılarımızın başvuru formunu 26 Haziran 2020 tarihine kadar doldurmalarını önemle rica ederiz.

Uluslararası Moda Haftaları ile paralel olarak tümüyle dijital platforma taşıdığımız moda haftamızda bu sezon pek çok değişiklik gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda;
Tüm katılacak tasarımcıların koleksiyonları, uluslararası iş birliklerimizin standartlarına uygunluğunun sağlanması açısından, tüm prodüksiyonu MBFWI’a ait lookbook fotoğraf ve runway video çekimine tabidir.

MBFWI dijital sezonunda satış platformu olarak JOOR ve Ordre; pazarlama ve tanıtım platformu olarak Vogue Runway, BoF ve Now Fashion ile iş birliği yapılması planlanmaktadır.

Dijital moda haftamız Season Free ve Gender Free olarak gerçekleştirilecektir.

Lookbook ve video çekim tarihleri 17-27 Ağustos 2020 tarihleri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede koleksiyonlarınızın 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle hazır olması gerekmektedir.

Tüm katılımcıların koleksiyonu maksimum 25 look ile sınırlandırılmıştır.

MBFWI’a daha önce katılım sağlamış olan tasarımcıların:
- Marka tescil belgesi
- Şirket bilgileri (şirket ünvanı, adres, telefon, vergi dairesi)
- Resmi sosyal medya ve websitesi bilgisi
- MTD üyesi olan tasarımcıların güncel üyelik belgesi
- Sezon (Yaz’21, Kış ‘20/’21) ve koleksiyon (unisex, kadın, erkek, kadın/erkek) bilgisini değerlendirme kurulu ile paylaşmaları rica edilmektedir.
- Çalışılan PR şirketi bilgisi

MBFWI’a ilk defa katılacak olan tasarımcılarımız için değerlendirme toplantısı 8 Temmuz tarihinde düzenlenecek olup, aşağıda yer alan kriterlere uygun sunumlarını hazır etmeleri gerekmektedir.
1- Marka tescil belgesi
2- Şirket bilgileri (şirket ünvanı, adres, telefon, vergi dairesi)
3- Marka satış noktaları bilgisi (yurtiçi ve yurtdışı)
4- En 2 sezon koleksiyon görseli
5- PR şirketi bilgisi
6- Bu sezon göstermeyi planladığınız koleksiyondan minimum 1 parça dikilmiş ürün
7- Bu sezon göstermeyi planladığınız koleksiyon çizimi
8- Bu sezon göstermeyi planladığınız koleksiyon moodboard’u

Dijital MBFWI slotları ücrete tabidir.

Slot ücreti 8.000 TL’dir.


Dijital MBFWI’a yabancı katılımcı alınmayacaktır.


Dünyanın en büyük ve en önemli satış platformlarında (Joor & Ordre) yer almak isteyen tasarımcıların aşağıda yer alan kriterleri eksiksiz sağlamaları gerekmektedir. Başvuran tasarımcılar değerlendirmeye tabi tutularak bu platformlarda yer alabilecektir. MBFWI’ye katılım sağlayan tasarımcılar dijital showroom’a başvurabilir.
- Şirket bilgileri
- Marka tescil belgesi
- İhracat geçmişi
- Dış ticaret gerçekleştirilen ülkeler
- Daha önce katılım gerçekleştirilmiş MBFWI sezonları
- İhracat departman bilgileri (ihracat sorumlusu vb.)
- İhracata cevap verecek üretim kapasite bilgisi

Paylaştığımız bu başvuru metninin MBFWI organizasyonuna katılımınızın garanti olduğu anlamına gelmediğini lütfen dikkate alınız.

Başvuru sahiplerinden nihai bir karara varmak için başvuru ile birlikte değerlendirilecek olan ek destekleyici bilgiler sunmaları istenebilir. 

Gelinlik ve çocuk giyim koleksiyonları kapsamda değildir.
BIOGRAPHY
Upload Photos Upload Profile Photo
COLLECTION INFO
COMPANY DETAILS
SALES CONTACT
PRESS CONTACT
SOCIAL MEDIA ACCOUNTS
EXPORT DETAILS
Upload Trademark Registration Certificate
STOCKIST DETAILS
Upload your scanned membership document
EXPORT TEAM INFO